CertFond | Finantari nerambursabile, project management
󰀝0745-217.054
Noutati/Stiri
Nou proiect in implementare

Am dat startul uneia din cele mai mari provocari de pana in prezent.

Impreuna cu specialistii Centrului de medicina integrativa „Lotus Life” din Tg.-Mures am demarat implementarea proiectului „Reteaua Nationala de Cercetare-Dezvoltare-Inovare in Imagistica Hibrida si TeleMedicina Avansata in GastroEnterologie si Cardiologie” cu o valoare totala de 20.226.812,37 lei, finantat din FEDR prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

Proiectul are o durata de implementare de 36 de luni si are ca obiectiv „Crearea si dezvoltarea Retelei nationale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI) in imagistica hibrida (de fuziune) si telemedicina avansata in gastroenterologie si cardiologie”. In acest scop, vor fi create doua centre regionale (pentru jumatatea de Nord si jumatate de Sud a tarii) de Cercetare-Dezvoltare-Inovare in imagistica hibrida si telemedicina avansata ca si suport diagnostic si second opinion pentru o retea nationala de centre de telemedicina. Pe langa acestea, se vor crea 23 de noi locuri de munca in cercetare medicala.

Finantare pentru IMM-uri

În partea a doua a anului se va deschide apelul de proiecte pentru investiții productive în cadrul IMM-urilor. Apelul de proiecte este deschis în cadrul Axei prioritare 2 „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:
1. Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional:
- Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii;
- Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
2. Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
- Implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății
- Internaționalizare (participarea la târguri și expoziții internaționale, misiuni comerciale, etc).

Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții finanțabile prin ajutor de stat regional. Este opțională includerea, în proiect, a activităților finanțabile prin ajutor de minimis.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansării apelului de proiecte.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se încadrează în categoria IMM-urilor non-agricole din mediul urban, precum și întreprinderilor mijlocii non-agricole din mediul rural.

Intensitatea ajutorului financiar nerambursabil:
- Pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici (între 5 și 49 de angajați): 70% din valoarea cheltuielilor eligibile (55% pentru investițiile derulate în zona Vest)
- Pentru întreprinderi mijlocii (între 50 și 249 de angajați): 60% din valoarea cheltuielilor eligibile (45% pentru investițiile derulate în zona Vest)

Câteva aspecte legate de acest apel de proiecte:

- La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului.
- Solicitantul a desfășurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puțin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în această perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
- Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 3 exerciții financiare încheiate.
- Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 5, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
Pentru mai multe detalii și o evaluare gratuită a eligibilității ne puteți contacta la adresa: finantari@certfond.ro

Finantare microintreprinderi mediu urban

In cursul zilei de 2 martie 2016 s-a intrunit Comitetul de monitorizare a POR 2014-2020 si s-a anuntat calendarul lansarilor de propuneri de proiecte. Lansarea masurii care finanteaza firmele din mediul urban cu pana la 9 anagajati se va deschide in perioada 28 martie – 01 aprilie 2016. Dupa lansarea apelului de proiecte, beneficiarii au o perioada de minim o luna pentru pregatirea documentatiei si depunerea proiectelor.

Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL va fi de 90% din costul total eligibil al proiectului, valoarea finantarii putand varia intre minimum 25.000 euro si maxim 200.000 de euro.

Programul finanteaza atat investitii in active corporale cat si in active necorporale, care conduc la dezvoltarea microintreprinderii:

Investitii in active corporale
- lucrari de construire/ extindere/ modernizare a spatiilor, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);
- achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica,
- achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare, in limita a 15% din valoarea eligibila a proiectului
Investitii in active necorporale:
- brevete,
- licente,
- marci comerciale,
- programe informatice,
- alte drepturi si active similare
Investitii in realizarea de instrumente de comercializare on-line
Servicii de consultanta/ asistenta

Sursa: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

Consultanta gratuita

Pentru o evaluare gratuita a eligibilitatii Dumneavoastra si a ideii de proiect va rugam completati formularul de evaluare.

Testimoniale

© Certfond. Developed by Info Web Design

󰁓