1. ELABORAREA PROIECTULUI

In aceasta etapa concepem impreuna cu Dvs. structura proiectului de finantare si elaboram documentatia necesara depunerii dosarului la Organismul Intermediar.

Pentru realizarea acestui demers, colaboram cu Dvs. pentru:

 • Stabilirea obiectivelor strategice de afaceri, in concordanta cu investitia propusa;
 • Elaborarea planului de afaceri, inclusiv analiza si planificarea financiara;
 • Elaborarea cererii de finantare;
 • Depunerea dosarului de finantare (compus din cererea de finantare si documentele anexe);
 • Asistenta pe perioada verificarii dosarului, in vederea rezolvarii eventualelor neclaritati ale finantatorului.

2. MANAGEMENTUL PROIECTULUI DE FINANTARE NERAMBURSABILA

In vederea gestionarii proiectului Dvs. si pentru a reduce riscul care ar putea afecta activitatea organizatiei prin esecul acestuia, CertFond va pune la dispozitie personal calificat in vederea conducerii cu succes, etapa de etapa, a proiectului, respectand standardele si metodologiile de Project Management recunoscute pe plan international.

Aceasta etapa esentiala pentru asigurarea implementarii cu succes presupune din partea CertFond:

 • Sprijin la realizarea licitatiilor pentru achizitiile incluse in proiect;
 • Elaborarea si depunerea rapoartelor periodice obligatorii;
 • Monitorizarea calendarului activitatilor propuse in proiect si respectarea termenelor asumate;
 • Elaborarea dosarelor de plati pentru deconturile financiare.

Echipa CertFond a participat la elaborarea si implementarea a peste 150 de proiecte de finantare nerambursabila din cele mai variate domenii:

 • pentru beneficiari Societati Comerciale, domeniile de expertiza in care am activat pana acum sunt: productie inghetata, tipografii, productie tamplarie PVC, productie mase plastice, productie publicitara, constructii civile, productie mobilier, productie incaltaminte, productie echipamente de siguranta pentru industria auto, productie medicamente, brutarii, ferme vegetale si / sau animale, pensiuni, service auto, etc.
 • pentru beneficiari Autoritati Publice Locale, echipa CertFond a fost implicata in proiecte de finantare pentru reabilitarea infrastructurii, dotarea caminelor culturale, crearea de centre After School sau elaborarea de strategii de dezvoltare locala.